techLogo

בוגר מערכת החינוך החרדית
לא משנה עם איזה כובע תגיע לראיון

למדת
בטכניון!

בוגרי הטכניון הם שם דבר בעולם התעסוקה

אתה מוזמן להצטרף להצלחה וללמוד מקצוע יוקרתי, שיפתח לך את כל הדלתות

נפתחה ההרשמה למכינת הטכניון תשפ"ב - מחזור 6

מלגות קיום
עד 2000 ש"ח

קדם מכינה ומכינה יוקרתית
פותחת דלתות

ליווי אישי ומקצועי
לאורך המכינה

מעטפת אקדמית
מלאה להבטחת
הצלחתך בלימודים

כיתת גברים
ייעודית

מעונות
למתאימים

telem